top of page

OBS! För att bokad tid ska gälla krävs att du mailar och godkänner hyresvillkoren nedan

HYRESVILLKOR

För största möjliga säkerhet och trivsel på Fotostudio At Nine (Falkuggla AB) gäller följande bokningsvillkor vid bokning av Fotostudio At Nine, som nedan även kallas studion och lokalen. Dessa villkor ska godkännas av ansvarig hyresgäst/hyresperson. Ansvarig hyresperson är, om inget annat anges, den person bokar studion. Fortsättningsvis kallas här ansvarig hyresperson även olika böjningar av pronomenet "du".

 

BOKNING, BETALNING & AVBOKNING

 • Bokningsförfrågan är inte bindande bokning och kan inte garanteras.

 

 • Förskottsbetalning: Vi behöver fullständiga faktureringsuppgifter i god tid före bokning. Vi ändrar inte faktureringsuppgifter i efterhand. Om din betalning inte är oss tillhanda senast kl 12.00 helgfri vardag före bokad tid, förbehåller vi oss rätten att ta bort din bokning, samt att fakturera för den bokning du gjort. Vi mailar faktura så snart vi fått dina faktureringsuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att fakturera dig som privatperson om ditt företag inte betalar. Vi förbehåller oss även rätten att göra kreditupplysning.

 

 • Bokningsbekräftelse: När du godkänt hyresvillkoren, mailas bokningsbekräftelse mellan båda parter till den epostadress vi tidigare mailat från. Bokningsbekräftelse betyder att du godkänt fotograf@falkuggla som avsändare i ditt mailsystem, så att vår bokningsbekräftelse inte hamnar i skräpmapp. Hör av dig om du inte fått bokningsbekräftelse. Du kan endast boka för egen del eller för ett företag du har rätt att representera. 

 • Bokning, avbokning och återbetalning: Vi följer svensk lag. Bl.a. gäller Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler när privatperson bokar. Både privatperson och företag kan avboka skriftligt till fotograf@falkuggla.se, utan extra kostnad fram till och med kl 12.00 helgfri vardag före bokad tid. Vid senare avbokning debiteras full tid. Du kan då boka om utan kostnad. Om du inte dyker upp på bokad tid utan att höra av dig, debiteras fullt pris utan ombokningsmöjlighet.

 

 • Du är fullt ersättningsskyldig för alla kostnader som uppstår på grund av direkt eller indirekt oaktsamhet, även av dina medarbetare och kunder. Du förbinder dig att hålla dig uppdaterad om aktuella priser och regler på vår hemsida före varje nytt bokningstillfälle.

 

PRAKTISKA HYRESREGLER

 • Ansvarig hyresperson, är den som bokat lokalen via mail eller sms. Om ni vill att annan person ska vara ansvarig hyresperson, måste det meddelas i samband med bokning. 

 

 • Ansvarig hyresperson, är ansvarig för att hyresvillkoren följs och förmedlas till hela teamet, samt för att betalning inkommer i tid. Ansvarig hyresperson ska därför i samband bokning, godkänna hyres-villkoren genom mail till fotograf@falkuggla.se. Ett godkännande tillsammans med förskottsbetalning tillgång till studion aktuell bokningsdag.

 

 • Studiogenomgång: Första gången du bokar lokalen, visar vi hur studion fungerar. Dubbelkolla på hemsidan, så att vi har all utrustning du behöver. Ring Annika på 073-5044772 vid frågor.

 • Lokalen - 92 kvm: Öppen planlösning bestående av fotostudio, lounge, hall och kök. Där finns även ett kontor - 12 kvm, som hyrs av tredje part. Hela lokalen, förutom kontor ingår i hyran. 

 

 • Ordinarie bokningstid är 09:00-18.00 om inget annat överenskommits. Om du inte är på plats vid utsatt tid, kan vi inte garantera tillgång till studion den dagen. Önskar du andra tider, (starta tidigare eller sluta senare), kan det ofta lösas om du frågar några dagar före bokad tid. 

 

 • Lokalen får inte lämnas olåst under din bokningstid, så planera lunchen i förväg. Om ni inte har med er egen lunch kan någon i teamet hämta mat från någon av Hornstulls fina lunchställen

 • I hyran ingår tillgång till studion med utrustning, samt wifi, micro, kaffe, handsprit m.m. Studions utrustning får dock inte lämna lokalen eller användas utomhus. 

 • För närvarande undviker vi halvdagsbokningar på grund av besvärlig tidslogistik för studiovärd. I de fall det kan lösas gäller därför heldagspris. Vi undersöker olika lösningar med kodlås, för att underlätta bokingsförfarandet och kunna införa halvdagsbokningar i framtiden.

 

ORDNING, STÄDNING

Skogräns

 • Ljusa/vita golv gillar inte smutsiga skor och svarta sulor. Skogräns vid entrén gäller. Massor av skor innanför ytterdörren är dock en säkerhetsrisk. Ansvarig hyresperson ser därför till att skor ställs på skohyllan utanför toaletten. Självklart kan modeller posera med svarta skor, men om det uppstår svarta skostreck, får ni bekosta städning eller ommålning.

 

Återställning/städning

 • Annan person kan ha bokat studion direkt efter dig, så om inget annat överenskommits på mail, ska lokalen vara återställd och diskad senast vid hyrestidens slut, så att allt ser ut som vid ankomst. Utrustning och prylar läggs på sina rätta platser. Kolla in golven. Dammsug eller moppa om det det bildats damm, hår osv.

 

Checklista för återställning

 • Allt ska ställas på sin rätta plats

 • Fotografera lokalen när du kommer, så blir det lätt att få det rätt

 • Damsug eller torka om det blivit hårigt, dammigt eller kladdigt.

 • Lämna inte muggar osv på olika platser i lokalen

 • Diska all disk från ditt team.

 • Ta med dig allt som är ditt. Vi ansvarar inte för ditt / ditt teams prylar.

 • Töm kaffefiltret, så det inte möglar om det dröjer tills nästa bokning. 

 • Töm soporna i kök, makeup och toalett och sätt i nya påsar (finns vid varje sophink).

 • Sopnedkast finns några trappor upp i porten på Bergsund strand 9. Portkod 7296. 

 • Ta med dig tomma läskburkar och liknande. 

 

Skador på hyresgästens eller hyresvärdens utrustning

 • Vi ersätter INTE skador på din eller ditt teams egen medhavda utrustning och material.

 • Hyresgäst med team ska vara rädda om lokalens utrustning, inventarier samt golv- och väggytor. Om något skadas under hyresgästens bokade tid, ska Falkuggla AB omedelbart underrättas. I sådant fall är ansvarig hyresgäst fullt ersättningsskyldig och ska omgående ersätta skadat föremål enligt nyvärdesprincipen

 • Falkuggla AB, friskriver sig helt från eventuella skador på hyresgästs och hyresgästs teams utrustning eller för ansvar för sen transport, eller fel som uppstått via tredjeparts involevering.

 

SÄKERHETSRUTINER

Brandrisker - säkerhetsrutiner

 • Rökning och droger är förbjudet i och direkt utanför ytterdörrarna. Visa även hänsyn till förbipasserande. Gå en bit bort och släng inte fimpar utanför studion. 

 

 • Öppen låga / stearinljus får inte tändas i lokalen, utan särskilt skriftligt tillstånd.

 

 • Brandsläckare: Lokalen har tre godkända brandsläckare placerade utspritt över lokalytan för att alltid vara nära tillhands. Om någon tillfälligt flyttar en brandsläckare, ansvarar ansvarig hyresperson för att den ställs tillbaka på sin givna plats innan lokalen lämnas. Om du/ni upptäcker att en brandsläckare saknas, ska Falkuggla AB omedelbart meddelas.

 • Brandfilt: Brandfilt finns på insidan av dörren på städskåpet i köket. Ryck i remmarna för att få ut brandfilten. Om brandfilten saknas ska Falkuggla AB omgående meddelas.

 • Brandvarnare finns mitt i lokalen. Denna får tillfälligt monteras ner om rökmaskin ska användas. Ansvarig hyresgäst ska därefter återmontera brandvarnaren innan lokalen lämnas. Om ansvarig hyresgäst upptäcker att brandvarnare saknas eller att den piper med indikation om att batterierna är försvagade, åligger det på densamma att omedelbart meddela Falkuggla AB.

 

Säkerhetsrutiner för att minska risk för personskada

 • Om en person skadas under din bokningstid ska ansvarig hyresgäst omedelbart kontakta 1177 eller SOS. Är du osäker på hur allvarlig skadan är, ta det säkra före det osäkra och kontakta omedelbart 1177 eller 112. Meddela därefter Annika Falkuggla på 073-5044772.

 

 • Första hjälpen Kit, finns i stora bokhyllan. Det ska inte flyttas förutom om den ska användas.

 

 • Elektricitet: Ansvarig hyresgäst ska kontrollera att alla lampor (utom adventsstjärna eller annan fönsterbelysning) är släckta, samt att kaffebryggare är avstängd, och att väggkontakter till alla blixtar, samt alla andra elektriska apparater osv är ordentligt avstängda och utdragna när ni lämnar lokalen för dagen. Undantag från detta är mikro, kyl/frys.

 

 • Max 15 personer får vistas samtidigt i lokalen, utan särskilt tillstånd: Lokalen har två ytterdörrar. Båda är inåtgående, vilket är säkerhetsrisk vid brand. Ytterdörren mot Bergsunds Strand hålls normalt låst pga stor höjdskillnad till golv, vilket kan leda till fallolycka. Dörren mot verkstadsgatan är därför enda nödutgång vid bokningar med färre än 15 personer. Ansvarig hyresgäst säkerställer att tillåtet antal personer samtidigt i lokalen inte överskrids.

 

 • Utökat tillstånd för 15-45  personer samtidigt i lokalen: För att fler än 15 personer ska kunna vistas i lokalen samtidigt, behövs utökat tillstånd. Ni planerar då bokningen tillsammans med oss och måste godkänna EXTRAVILLKOR för att lokalen ska vara säker.

 • Fria passager och utrymningsvägar: Ställ inte skor, väskor och prylar framför ytterdörren eller i gångvägar mitt i rummen. Dessa kan bli hinder om ni snabbt måste komma ut pga brand.

 • Kaffebryggarens timer ska inte plockas bort. För att brygga trycker du även på timern som har fyra lägen: Ett tryck /15 min, två tryck /30 min, tre tryck /45 min, fyra tryck /60 min.

 

 • Skyltfönstren används ibland som poserings- fotograferingsplats. Detta avråder vi ifrån på grund av fallrisk och risk för allvarliga skärskador. Om du ändå använder skyltfönster vid fotografering osv, så görs det på egen risk. Om olycka sker pga sådan situation, har Falkuggla AB inget ansvar för vare sig personskada eller trasigt fönsterglas. Ansvarig hyresgäst är fullt ansvarig och betalningsskyldig. Personskada och eller trasigt skyltfönster meddelas omedelbart till Falkuggla AB. Lokalen får inte lämnas förrän företrädare för Falkuggla AB kommit till platsen.

Lämna aldrig barn ensamma i studion! 

 • Lämna aldrig barn ensamma i studion. Ansvarig hyresperson ska informera vårdnadshavare och andra vuxna om de risker som finns i studion: 

 • Klättring i fönster och på stegar

 • Klättring på den stora vita hyllan 

 • Eluttag och, elkablar och andra elektriska prylar

 • Det finns giftiga rengöringsmedel osv på olika platser i lokalen. Håll koll på barnen.

 • Det finns vassa skarpa verktyg och liknande i skåpen köket och på andra platser i studion.

 • Det kan finnas andra saker som kan vara farligt för barn. Allt går inte att förutse, så var försiktiga med allt.

 • Ansvarig hyresperson är fullt ansvarig för att säkerhetsrutinerna hyresvillkoren efterlevs. Falkuggla AB friskriver sig helt från ansvar om något eller någon skadas.

 

Risk för vältande hylla om barn eller andra klättrar eller drar i den

 • I lokalen finns en vit stor tung hylla för förvaring av blixtar osv. Hyllan står mycket stabilt, men vi kan inte garantera att den inte kan välta om ett barn klättrar upp i den eller om någon drar i den osv. Så säkerställ att inget barn lämnas ensam i lokalen och klättrar i hyllan. Hyllan är förankrad i väggen, men väggen är mjuk och risk finns ändå att en skruv lossnar.

 

Slag, kross och klämrisk

 • Stativ med studioblixtar osv är tunga och någon komma till skada om de faller. Låt endast professionella medarbetare sköta studioutrustningen. Tacka inte ja, om en okunnig vill hjälpa till.

 • Använd sandsäckarna för att stabilisera stativen och minimera risken för att de faller.

 • Se till att ingen befinner sig inom fallområdet om stativen står ostadigt eller förflyttas osv. 

 • Dra dra alltid åt stativ-vreden ordentligt så att blixtar inte riskerar att falla rakt ner på stativet.

 • Se till att barn eller andra inte vistas under blixtarna. 

Fallrisk från möbler och stegar

 • Fallrisk finns även från studions stegar. Om inbokad medlem/hyresgäst ändå väljer att klättra upp så gör undertecknad medlem det på egen risk. Tillse gärna att någon håller stegen stadigt om du vill exempelvis tillfälligt vill montera ner brandvarnaren osv. 

Fallrisk från Studions skyltfönster

 • Studion skyltfönster har ibland använts som poserings- eller fotograferingsplats. Detta avråder Falkuggla AB starkt från bland annat på grund av fall- och skärrisk. All posering eller fotografering från och på fönsterbrädor och liknande görs på egen risk.

Fallrisk pga olika höjder på golven med mera

 • Lokalen har flera olika höjdnivåer / trappsteg på oväntade ställen. Nivåskillnaderna innebär ökad risk i händelse av brand, men även vid övrig tid. Barn, äldre personer, eller personer med dålig syn kan missa höjdskillnaderna och riskera att falla. Ansvarig hyresgäst ansvarar för sina gästers säkerhet och bör därför flagga upp för dessa nivåskillnader där de tror att det behövs.

 • Skor, väskor osv placerade precis innanför dörren kan också utgöra en snubblings- och säkerhetsrisk. Ansvarig hyresgäst bör se till att skor och väskor osv ställs längre in i hallen. Gärna på skohyllan vid toaletten. Om ni är många går det även bra att ställa skor på golvet vid sidan av skohyllan - dock inte framför toalettdörren så att framkomligheten hindras. Väskor kan förstås även tas med in i lokalen, men säkerställ att de inte ställs mitt i gångpassage.

HANDLINGSPLAN CORONA

Bland oss alla finns, utan att vi kan se det, personer i riskgrupper. För att studion ska vara så säker som möjligt, har vi därför utöver hyresvillkor ovan, även infört denna handlingsplan för att minska spridning av corona. Ansvarig hyresperson bör läsa och förmedla informationen till övriga i teamet.

 • Ställ in om du eller någon annan i teamet sjuk eller krasslig.

 • Skicka hem de som verkar förkylda. Avbryt helt om nyckelpersoner är förkylda.

 • Vi har mycket bra grundventilation i studion. Om ni är många i studion samtidigt, finns dessutom extra ventilation att sätta på. Säg till i förväg om ni behöver extra ventilation.

 • Undvik helst användning av Carolafläkt. Undersökningar visar att den sprider viruspartiklar.

 • Kläder och svarta studiotyger dammar. Virus kan fastna i damm och spridas när det virvlar runt. Damm gör också att man lättare nyser osv. Därför är det toppen om alla dammsuger efter sig. 

 • Håll ordentligt AVSTÅND till andra. Sprid ut stolarna i loungen osv.

 • Hosta, nys eller harkla dig INTE RAKT UT, utan i armveck eller pappersduk.

 • Ta med ALLA soppåsar efter din bokning. Soplucka finns några trappor upp i porten Bergsund Strand 9. Portkod: 7296.

 • TVÅL och handsprit - finns i köket. Det dödar viruset, så tvätta händerna ofta.

 • Torka gärna med ytdesinfektion på ex sminkbord, knappar på kaffemaskin, micro, olika handtag, ljusknappar, studioutrustning. Använd svamp och desinfektion som finns i köket.

 • Använd gärna munskydd.

Glöm inte skriva att du godkänner hyresvillkoren i din bokningsförfrågan!

bottom of page