GÄLLANDE VILLKOR VID HYRA 

OBS! För att bokad tid ska gälla krävs att du per mail eller sms godkänner Fotostudio At Nines gällande villkor. Du godkänner även villkoren genom att klicka på SKICKA i kontaktformuläret på sista sidan.

ALLMÄNNA VILLKOR 

 • Bokad fotostudio avser toalett, hall, kök, lounge/fotostudio på ca 80 kvm i lokal på gatuplan i hörnet Bergsunds Strand 9 / Verkstadsgatan 24 i Stockholm. Ingång från Verkstadsgatan 24. Ringklocka finns.​

 • All befintlig studio- köks och övrig utrustning som ex möbler osv. ingår i hyran. Även kaffe ingår! Ingenting får tas ut och användas utanför studion utan skriftlig överenskommelse.​

 • Om inget annat överenskommits är ansvarig hyresgäst den person som bokat studion via mail eller sms. Detta gäller även om tredje part är den som betalar hyran, eller om den betalande kund har bett annan person/fotograf att ordna med bokningen. Om ni vill att annat ska gälla måste annan ansvarig hyresgäst överenskomnas via mail eller sms.​

 • Gällande bokningstid är 09:00 - 18.00 (heldag) om inget annat överenskommits.​

 • ​Pris för heldag är 3200 kr plus moms. Priset för halvdag är 2900 kr plus moms. I priset ingår wifi, kaffe, toalett och att hyresgästen får använda all den utrustning som finns på plats i lokalen under hyrestiden. Ingenting som finns i studion får dock tas ut från lokalen och användas utomhus eller på annan plats.​

 • ​En studiovärd finns på plats vid hyresstart och visar er tillrätta så att ni hittar allt ni behöver​

 • Undrar ni något under dagen kan ni ringa 073-5044772 eller annat nummer som ni får på plats.​

 • Lokalen får inte lämnas olåst. Om ni önskar lämna lokalen under dagen meddelas detta i förväg så att ni kan kvittera ut en nyckel eller att vi kan ordna med öppning och låsning över ex lunch på annat sät

​​

 • Pågrund av ljusa/vita golv, har vi skogräns vid entrén.​​

 • Massor av skor innanför ytterdörren kan dock innebära en brandsäkerhetsrisk, så om många ska vistas i lokalen på en gång rekommenderar vi att skorna ställs på skohyllan i den inre hallen vid toaletten.​

 • Om inget annat överenskommits på mail eller sms ska lokalen vara städad, diskad och återställd senast vid hyrestidens slut, så att allt ser ut som vid ankomst. Sopor från kök, vid makeup-station och toalett slängs i sopnedkast i porten på Bergsunds strand 9. Portkod anges på skylt i lokalen.​

 • Avbokning senast kl 12.00 minst 4 arbetsdagar innan bokad tid, annars debiteras hela studiohyran.​

 • Skador på hyresgästens medhavda utrustning/material ersätts inte av Studio At Nine / Falkuggla AB.​

 • Hyresgästen förbinder sig att vara rädd om lokalens utrustning, inventarier samt golv- och väggytor osv. Om något ändå skulle skadas - på grund av hyresgästens försumlighet under hyresgästens bokade tid - måste Studio At Nine / Falkuggla AB omedelbart meddelas. I sådana fall är hyresgästen även ersättningsskyldig och måste omgående ersätta skadat föremål i enlighet med nyvärdesprincipen.​

 • Studio Falkuggla friskriver sig helt från ansvar för sena transporter, eller fel och problem som uppstått via tredjepartsleverantörer.​

 • För att det ska vara tryggt och säkert att hyra på Studio At Nine har vi även tagit fram "Säkerhetsföreskrifter" där vi utförligt informerar om vad ni bör tänka på  för att det ska vara säkert att hyra. Se längst ner på denna sida. För att kunna boka studion krävs att ni godkänner dessa säkerhetsföreskrifter. Studio At Nine/ Falkuggla AB friskriver sig däremed helt från eventuella personskador som kan uppstå i lokalen under hyresgästens bokade tid.

 

 • För att bokning ska gälla måste hyresgäst bekräfta att denne läst och godkänner Studio At Nines VILLKOR (detta dokument), EXTRAVILLKOR  (se nedan) samt SÄKERHETSFÖRESKRIFTER (se längst ner på sidan), om fler än 15 personer ska vistas i lokalen samtidigt.

 • Om fler än 15 personer (max 40) vistas i lokalen samtidigt behöver ni ha en person på plats som särskilt har till uppgift att se till att INGA skor ställs i närheten av ytterdörren utan vid skohyllan vid toaletten. Denna person behöver också se även till att väskor eller annan utrustning osv annat inte ställs vid entrén eller blockerar gångvägen genom lokalen så att ni har fri väg ut om olyckan är framme.

 • Denna person får också information vid uppstart om var var alla brandsläckare, brandfilter och vårt FÖRSTA HJÄLPEN-kit finns.

 • Vi kommer även att låsa upp den andra ytterdörren som finns längre in i studion och vetter mot Bergsunds Strand, så att ni kan använda den som nödutgång om olyckan är framme. Den personen som har till uppgift att hålla skor och prylar borta från andra ytterdörren ser även till att denna dörr inte blockeras med prylar av olika slag. Denna dörr ska dock helst inte öppnas i onödan då den är svår att stänga på grund av extra mycket tätningslister mot ljud.

 • Det finns även en extra ventilation vid tillfällen som detta så gör luften utmärkt trots att ni är många. Denna drar dock mycket ström och kostar därför 100 kr plus moms om ni väljer att lägga till den. Det kan dock funka bra utan den extra ventilationen även om ni är många, särskilt om ni kan ha ytterdörren mot Verkstadsgatan öppen mellan varven.

SÄKERHET

BRANDSÄKERHET

 • Kaffebryggarens elkontakt är monterad i en timer som inte ska plockas bort. Ska du brygga kaffe räcker det inte med att trycka på knappen på kaffebryggaren utan även på en knapp på själva timern. Det finns fyra lägen på timern: Ett tryck = 15 min, två tryck = 30 min, tre tryck = 45 min, fyra tryck = 60 min. Ett ljusband runt timern indikerar hur lång tid som är intryckt. Om inbokad medlem/hyresgäst upptäcker att timern saknas eller inte fungerar åligger densamme att omedelbart meddela Falkuggla AB om detta. 

 • Lokalen har brandvarnare av hög kvalitet placerat mitt i lokalen. Undertecknad medlem får tillfälligt montera ner denna om rökmaskin ska användas i samband med fotografering. Undertecknad medlem ansvarar dock sedan för att återmontera brandvarnaren innan undertecknad medlem lämnar lokalen. Om inbokad medlem/hyresgäst upptäcker att brandvarnaren saknas eller att den piper med indikation om att batterierna är på väg att ta slut, åligger det på densamma att omedelbart meddela Falkuggla AB om detta. 

 • Lokalen har tre st godkända pulverbrandsläckare som kan användas på alla typer av bränder i lokalen. De kan alltså även användas på elektriska studioblixtar. Brandsläckarna är placerade utspritt över lokalytan för att alltid finnas nära den som vistas i lokalen. Om inbokad medlem/hyresgäst tillfälligt flyttar på en brandsläckare under sin fotografering, ansvarar densamma för att ställa tillbaka brandsläckarna på sina givna platser innan densamme lämnar lokalen. Om medlem/hyresgäst upptäcker att en brandsläckare sakas eller inte står på sin plats åligger det också densamme att omedelbart meddela Falkuggla AB om detta. 

 • Studion har en brandfilt på insidan av dörren på städskåpet i köket. Om brand uppstår rycker du till i de två remmarna får genast ut brandfilten. Om inbokad medlem/hyresgäst upptäcker att brandfilten saknas åligger det densamma att meddela Falkuggla AB om detta. 

 • Lokalens två ytterdörrar är inåt-gående vilket kan vara en säkerhetsrisk i brandsammanhang. Till dessa ytterdörrar finns en över- och en undernyckel som undertecknad medlem denna dag genom särskild nyckelkvittens erhållit en kopia på. Ytterdörren mot Verkstadsgatan är lokalens huvudentré och den dörr som alltid skall användas, medan ytterdörren mot Bergsunds Strand i normalfallet alltid ska hållas låst med både över- och underlås. Eftersom båda dörrarna är inåt-gående får max 15 personer vistas lokalen samtidigt. Det är inbokad medlem/hyresgäst som ansvarar för att fler personer än så inte vistas i lokalen samtidigt under dennes hyrestid. Inbokad medlem/hyresgäst alltid också för att låsa lokalen efter sig. 

 • Om någon medlem/hyresgäst vid enstaka tillfälle skulle vilja att fler än 15 personer kan vistas i lokalen samtidigt, kan undertecknad medlem ansöka om särskillt tillstånd för detta. För att erhålla utökat tillfälligt tillstånd måste det enstaka tillfället skriftligt planeras tillsammans med Falkuggla AB och undertecknad medlem måste uppfylla och godkänna gällande EXTRAVILLKOR och extra SÄKERHETSÅTGÄRDER inför och under det enstaka tillfället för att garantera hög säkerhet i lokalen.

 • Studion har skogräns vid huvudentrén för att hålla våra ljusa fotogolv rena.  Skor, väskor osv som står precis innanför dörren kan dock utgöra en snubblings- och säkerhetsrisk om brand uppstår. Därför ska varje medlem/hyresgäst alltid ställa sina och sina gästers skor och väskor osv på skohyllan i den intre entrén vid toaletten. Om ni är många går det även bra att ställa skor på golvet vid sidan av skohyllan -  dock inte framför så att framkomligheten till toaletten hindras. Väskor kan förstås även tas med in i lokalen och förvaras utmed vägg osv. 

 • Undvik alltid så långt det är möjligt att under fotograferingar och event av olika slag lägga eller försvara utrustning och saker mitt i rummen då dessa prylar kan bli hinder om man snabbt måste kunna komma ut ur lokalen i händelse av brand. 

 • inbokad medlem/hyresgäst ansvarar för att alla lampor (utom adventsstjärna) är släckta, samt att kaffebryggare är avstängd, och att väggkontakter till alla blixtar, samt alla andra elektriska apparater osv är ordentligt avstängda och utdragna när varje hyresgästen lämnar lokalen för dagen. Undantag från detta är mikro, kyl/frys, samt viss utrustning i kontor som hyrs av tredje part.

 • Lokalen har olika höjdnivåer / trappsteg på oväntade ställen. Nivåskillnaderna kan utgöra en ökad risk vid händelse av brand. De kanske lätta för oss som ofta vistas i lokalen att komma ihåg och tänka på, men för era gäster/kunder kan det vara lurigt, kanske särskilt om de är äldre, är barn eller har dålig syn osv. Varje inbokad medlem/hyresgäst ansvarar för sina gästers säkerhet och bör därför varna lätt för dessa nivåskillnader.

ÖVRIGA SÄKERHETSVILLKOR

1. Risker pga skyltfönster

 • Ibland har skyltfönstren använts som poserings- eller fotograferingsplats. Detta avråder Falkuggla AB ifrån dels pågrund av fallrisk, men också på grund av risk för krossat glas och skärskador. Om undertecknad medlem ändå använder skyltfönster att fotografera från eller för personer att posera i görs detta helt på egen risk. Om en olycka sker i samband med sådan fotografering har Falkuggla AB inget ansvar för vare sig personskada eller trasigt fönsterglas, utan inbokad medlem/hyresgäst är fullt ansvarig och gör detta helt på egen risk. Personskada och eller trasigt skyltfönster meddelas omedelbart både bostadsrättsförening och Falkuggla AB och lokalen får inte lämnas förrän ansvarig person inom Falkuggla AB eller bostadsförening är på plats.

2. Slag, kross och klämrisk

 • Stativ med studioblixtar och ev även softboxar är tunga och om de faller kan människor komma till skada. Undertecknad medlem ansvarar därför att göra förflyttningar osv på ett säkert sätt så att inbokad medlem/hyresgäst själv eller andra riskerar att skadas. 

 • Tacka inte tacka ja, när en okunnig kund eller gäst erbjuder sig hjälpa till att flytta ett stativ osv.

 • Se till att fötterna på C-stand-stativen är exakt fördelade på en tredjedels avstånd och åtdragna ordentligt så att de står så stadigt som möjligt. Åtdragning görs med en liten insektsnyckel och en sådan finns i verktygslådan i köket. Om undertecknad medlem inte kan hitta insektsnyckeln, är det undertecknads medlems skyldighet att omgående informera Falkuggla AB om detta. 

 • Använd sandsäckarna för att stabilisera stativen ytterligare.

 • Se till att ingen befinner sin inom det eventuella fallområdet när stativen står ostadigt eller förflyttas osv. 

 • Lämna inte barn ensamma i studion och informera vårdnadshavare och andra om att barnen inte ska springa runt stativen osv. 

 • Dra dra alltid åt stativ-vreden ordentligt så att blixtar inte riskerar att falla rakt ner på stativet.

 • Se till att barn eller andra inte vistas under blixtarna. 

Fallrisk

 • Fallrisk från studions höga stege finns alltid och undertecknad medlem avråds från att klättra högt på den. Om inbokad medlem/hyresgäst ändå väljer att klättra upp så gör undertecknad medlem det på egen risk. Tillse att någon håller stegen stadigt om du vill exempelvis tillfälligt vill montera ner brandvarnaren osv. Om olyckan är framme. 

 • Studions skyltfönster har som sagt ibland använts som poserings- eller fotograferingsplats. Detta avråder Falkuggla AB starkt bland annat på grund av fallrisk. All posering eller fotografering från och på fönsterbrädor och liknande görs på egen risk oc1h Falkuggla AB kan inte hållas ansvarig om olycka sker. 

 • Lokalen har några olika höjdnivåer / trappsteg på oväntade ställen. Nivåskillnaderna kan utgöra en ökad risk vid händelse av brand. De kanske lätta för oss som ofta vistas i lokalen att komma ihåg och tänka på, men för era gäster/kunder kan det vara lurigt, kanske särskilt om de är äldre, är barn eller har dålig syn osv. Inbokad medlem/hyresgäst ansvarar för sina gästers säkerhet och bör därför varna lätt för dessa nivåskillnader.

OBS! För att bokad tid ska gälla krävs att ni per mail eller sms skriver att du godkänner studio At Nines gällande villkor.

STUDIO FALKUGGLA +46 735 044 772 COPYRIGHT © 2019 All rights reserved